top of page

Onze motivatie

FiNNN vormt de concretisering van de ambitie van bestuurders van de zes grootste forensische GGZ organisaties in Noord Nederland. Nu en in de toekomst willen wij, optimale forensische zorg en behandeling bieden aan patiënten in een inspirerende, veilige en fijne werkomgeving voor professionals. We zijn overtuigd dat onze bundeling betere en kosten effectieve zorg en behandeling gaat bieden.

Wij hebben de overtuiging dat alleen door niet vrijblijvende samenwerking en gebruikmakend van elkaars specifieke expertise, deze ambitie werkelijkheid kan worden en veiligheid voor de maatschappij en herstel voor patiënten hand in hand gaan.

Daarom hebben we onze directeuren, verzameld in de stuurgroep, de ruimte gegeven om verbindingen te leggen en netwerken op te zetten. Zij zijn daarmee de dragers van de op innovatie, samenhang en zorgoptimalisatie gerichte samenwerking in Noord Nederland.

Namens de gezamenlijke bestuurders

drs. P (Peter ) van der Noord | psychiater en bestuurder GGZ Drenthe

Voor een goede samenwerking binnen de ambulante en klinische forensische behandeling in Noord Nederland is het FINNN opgericht. Door onderlinge afstemming en samenwerking kan verbinding ontstaan op het gebied van behandeling, onderzoek, onderwijs en zorg inkoop.

 

Regio overstijgende projecten als de levensloop kunnen gezamenlijk worden gerealiseerd. GGZ Friesland heeft een goede forensische keten binnen de regio en kan hierbij behandeling bieden aan patiënten die afkomstig zijn uit de regio Friesland en elders binnen de Noordelijke regio gestart zijn met behandeling. GGZ Friesland kan profiteren van klinische instroom vanuit andere klinieken uit de noordelijke regio in het kader van verdere resocialisatie in de eigen regio. De verschillende regio’s kunnen samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise gebied zoals LVB en ForFACT.

M. (Michiel) Morshuis, psychiater| Directeur Behandelzaken GGZ Friesland

Er is bestuurlijk het Tjaarda Beraad. Dit zijn de opdrachtgevers voor het FiNNN. Het FINNN is hiermee de vertaling van strategie naar operatie.

Vanuit de praktijk is er een inhoudelijke reden om samenwerking te stimuleren. Alle forensische voorzieningen in het Noorden kunnen door samenwerking betere zorg leveren voor de cliënt. Dat is de allerbelangrijkste reden. Verslavingsproblematiek speelt bij veel forensische cliënten een rol. VNN kan derhalve haar kennis en kunde breed inbrengen.

Met betrekking tot scholing, ontwikkeling en onderzoek zijn we samen, als FiNNN, groot genoeg om mooie dingen te realiseren. Stuk voor stuk zijn we te klein. Genoeg redenen om elkaar op te zoeken; dan is FiNNN het platform.

 

Anton Sanderman – directeur verslavingsreclassering, forensische poli en klinieken VNN

bottom of page