top of page

Over ons


Onze droom…

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, zo luidt het bekende spreekwoord. En goede buren, dát zijn wij binnen FiNNN! Als buren willen we voor meer gezamenlijkheid in het leveren van een adequaat behandel- en begeleidingsaanbod, passend bij de vraag die ons wordt gesteld, zorgen. Daarbij stellen we het belang van de patiënt boven het belang van de instellingen. Zodoende kunnen we van elkaar leren en onze krachten bundelen. Samen hebben we alle forensische zorg in huis: behandelmogelijkheden, kennis, kunde en het vermogen tot ontwikkeling en innovatie.

Onze ambitie…
Wij gaan landelijk gezien de beste forensische zorg leveren in Noord-Nederland. Dat is de ambitie van alle organisaties die bij het Forensisch innovatie Netwerk Noord Nederland (FiNNN) zijn aangesloten. Om die ambitie waar te maken, spraken bestuurders van de gezamenlijke ggz-instellingen in Noord-Nederland in 2017 af om binnen de regio de verschillende ggz- en vg-leveranciers van forensische zorg met elkaar te verbinden én samenwerking onderling en met de Zorg en Veiligheidshuizen en het sociale domein te bevorderen. Anno nu zien we dat het netwerk steeds beter op de kaart komt te staan en dat er een hoge waardering voor het werk van FiNNN is.

Onze samenwerking…
Het Forensisch innovatie Netwerk Noord Nederland (FiNNN) is een samenwerking van GGZ Friesland, Lentis, FPC Dr. S van Mesdag, GGZ Drenthe, VNN en Trajectum. Het FiNNN werkt met:

 

De opdrachtgever:

  • De bestuurders van de aangesloten GGZ/VG organisaties zijn de opdrachtgevers van FiNNN.

De stuurgroep, het dagelijks bestuur, bestaat uit:

  • Jacqueline Latumalea-Vos, Manager bedrijfsvoering Forensische Psychiatrie en Duurzaam Verblijf bij GGZ Drenthe

  • Harry Beintema, Directeur behandelzaken FPC Dr. S. van Mesdag

  • Michiel Morshuis, directeur behandelzaken van de divisie Urgent en Intensief bij GGZ Friesland. 

  • Dick de Wit, lid Raad van Bestuur Trajectum

Het team:

  • Alice Jobing, programmasecretariaat, verantwoordelijk voor de planning, logistiek en administratie. 

  • Het team van FiNNN wordt voor de projecten aangevuld met medewerkers van de verschillende FiNNN-organisaties. 

 


Onze aanpak…
De kennis en kunde die we samen hebben, is méér is dan wat we afzonderlijk bezitten. Zie daar, hét uitgangspunt van onze aanpak!


Het signaleren, bij elkaar brengen van (nieuwe) kennis en het stimuleren van kennisdeling is de centrale focus van FiNNN. We willen hierdoor onder meer bereiken dat patiënten op de voor hun optimale plek de behandeling kunnen krijgen die nodig is. FiNNN brengt de mensen, beschikbare capaciteit, middelen en ambitie bij elkaar om iets uit te vinden of te ontwikkelen. Dit staat in direct verband met onze ambitie: het leveren van de beste forensische zorg en daarbij het nóg deskundiger maken van al onze zorgverleners. 
FiNNN richt zich op vijf thema’s waarvan we weten dat deze een sterke invloed hebben op de kwaliteit van de forensische zorg:


•    Onderzoek;
•    Deskundigheidsbevordering;
•    Realiseren van maatwerk;
•    Zorgpaden en ketenzorg;
•    Samenwerking met ketenpartners in het openbaar bestuur en zorgfinanciers.

FiNNN ondersteunt en faciliteert projecten om tot resultaten te komen. Ze monitort de voorgang en ziet erop toe dat alles volgens de afgesproken spelregels wordt gedaan. Het informeren en geïnformeerd houden is daarbij een principiële basisafspraak. 
FiNNN wil zich landelijk positioneren en profileren. Qua marketing en communicatie beschikken de samenwerkende organisaties daartoe over de benodigde deskundigheid. Onze ambitie moet eraan bijdragen dat de reputatie en kwaliteit van forensische zorg in Noord-Nederland versterkt wordt. Positionering vindt bijvoorbeeld plaats door onderzoek, lezingen en presentaties en het leveren van een bijdrage aan het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Bestuurders, directies en medewerkers van FiNNN-organisaties zijn trots op waar ze met elkaar voor staan!

 

En dan nog even dit… Hoe blijf je als professional op de hoogte?    

Vier keer per jaar brengen we een nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief praten we je bij over de ontwikkelingen en de verdiepingsbijeenkomsten die we organiseren. Relaties ontvangen deze nieuwsbrief en blijven zo op de hoogte van alle ontwikkelingen rond FiNNN. 
 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor de aanmelding!

bottom of page