top of page

Nieuwsbrief nummer 3: Samen werken aan FiNNN

Samen werken aan het Forensisch innovatie Netwerk Noord Nederland!

De beste, steeds betere forensische zorg leveren in Noord Nederland. Dat is het doel van alle partijen die bij het Forensisch innovatie Netwerk Noord Nederland (FiNNN) aangesloten zijn. In deze editie van de nieuwsbrief kun je lezen hoe we vorm geven aan dit proces van samenwerking, afstemming en uitwisseling van kennis en kunde.


Coronavirus

Het corona virus heeft onze samenleving in haar greep. Waar we bang voor waren is gebeurd. We zitten midden in een tweede golf. Daarom werken we zoveel mogelijk thuis, vergaderen we via teams, zoom of skype en ook al blijven we met warme gevoelens terugdenken aan de persoonlijke ontmoetingen, ook al blijven we ons verontschuldigen dat we geen hand meer kunnen geven “het is nu even niet anders” en hoe gek het misschien ook klinkt, het begint ook een beetje te wennen.


Wat niet went is het opnieuw weer afzeggen van de verdiepingsavonden. Bijeenkomsten die we organiseren om met elkaar te reflecteren op ons werk en om door de ontmoeting met collega’s uit andere organisaties tot nieuwe inzichten te komen.

Helaas, door de actuele situatie hebben we net als in maart moeten besluiten om onze verdiepingsavonden, welke we in de komende maanden hadden georganiseerd, te annuleren.

De geplande bijeenkomsten, nachttherapie in de forensische psychiatrie welke we op 22 oktober wilde organiseren en de bijeenkomst leefmilieu en LVB welke in november gepland stond, gaan niet door en worden verplaatst naar begin volgend jaar. De mensen die zich hebben aangemeld krijgen hiervan persoonlijk bericht.


Wie weet hoe lang deze crisis nog duurt? Een vraag die ons dwingt om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken. Hoe zouden we onze verdiepingsavonden kunnen organiseren op een zodanige manier dat de kern van deze bijeenkomsten, het in ontmoeting tot reflectie komen als professional, het met elkaar sparren en nadenken over vraagstukken waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt, in deze coronatijd?

Wij doen een beroep op jullie creativiteit en denkkracht en er ligt een leuke attentie klaar voor de persoon met het beste idee!!


FiNNN is voor en van jullie.

FiNNN ontleent haar bestaansrecht aan de ambitie dat door samenwerking de beste forensische zorg geleverd kan worden. Vraagstukken oplossen, creatieve ideeën laten ontstaan, kan alleen in verbinding met professionals, met de mensen die de zorg leveren en het werk doen waar we voor zijn opgericht. Zij weten het beste waar voordelen te realiseren zijn.

Dus heb je ideeën, zie je voordelen door samenwerking of vindt je dat expertise die jij of je collega’s hebben elders ook goed van pas komt, laat het ons weten. Samen kunnen we dan kijken hoe we dit kunnen oppakken en organiseren.


FiNNN in ontwikkeling

De wereld staat niet stil en de behoeften van organisaties veranderen in de loop van de tijd. Als FiNNN het vehikel in Noord –Nederland wil zijn voor innovatie en zorg verbeterende samenwerking moet zij in het zelfde tempo mee groeien en voortdurend aansluiting zoeken bij deze ontwikkelingen. Dat is best een beetje puzzelen omdat de behoeften van de verschillende FiNNN organisaties niet altijd gelijk zijn.

In de jaarlijkse evaluatie waarbij de directies van alle FiNNN organisaties aanwezig zijn is hierbij stilgestaan. Er was volledige overeenstemming over het belang en de noodzaak van FiNNN, maar gelijktijdig werd ook duidelijk dat een revitalisering van de aanpak en werkwijze nodig is om (blijvend) optimaal te kunnen aansluiten. In januari is er een vervolgbijeenkomst georganiseerd waarin we dit verder willen uitwerken. Uiteraard houden we jullie van de ontwikkelingen op de hoogte.


De website

FiNNN heeft haar eigen website. Op de website kun je je aanmelden voor cursussen en trainingen, je kunt er informatie vinden over FiNNN, de FiNNN-organisaties en over de lopende projecten waar FiNNN een bijdrage aanlevert.

Je kunt je op de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief die 3 keer per jaar verschijnt.

Het adres van de website is www.fin-nn.nl .


Forensische ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen krijgen een steeds meer een zichtbare rol in de teams en op de behandelafdelingen. Niet alleen in de reguliere GGZ, maar ook in de forensische GGZ zijn zij inmiddels een vaste (meer) waarde. Gelijktijdig zien we ook dat het over en weer wennen is en dat er in teams nogal eens sprake van koudwatervrees is.

De “extra expertise” die zij door hun ervaring hebben kan een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling en het herstel van patiënten. Ervaringsdeskundigheid inzetten in de forensische behandeling stelt eisen aan zowel de organisaties als aan de personen die deze functie ambiëren. En de “eerste ervaringsdeskundige in de kliniek” bepaald in hoge mate het succes ervan in de jaren erna. Hier geldt als geen ander dat de eerste klap een daalder waard is. De ervaringsdeskundigen van de FiNNN organisaties hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband en zij hebben zichzelf de belangrijke taak gegeven om zich hiervoor met elkaar sterk voor te maken. Samen met de Hanze Hogeschool zijn ze gestart om een functiebeschrijving te maken en een hieraan gekoppeld aanvullende scholingsmodule te ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn of willen gaan werken in de forensische psychiatrie. Eind van dit jaar willen zij hun resultaten presenteren.


Het invoeren van de levensloopfunctie

Het komend jaar moet aan deze opdracht uitvoering gegeven worden. De levensloopfunctie betreft het in samenspraak met openbaar bestuur en financiers organiseren van langdurige forensische zorg aan mensen die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychiatrische stoornis en/of verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. In Noord Nederland hebben we daar het afgelopen jaar al wat stappen in gezet. In onze eerdere nieuwsbrieven hebben we jullie hierover geïnformeerd. De komende maanden moet de invoering in een versnelling komen. Binnen de drie provincies wordt het triageoverleg voor de instroom van deze patiënten georganiseerd en we verwachten dat aan het eind van dit jaar de eerste patiënten door onze forfactteams begeleidt gaan worden. Er is een drie Noord projectorganisatie geïnstalleerd die het hele proces moet faciliteren, alle betrokken partijen met elkaar moet verbinden en voor het bestuurlijk draagvlak en commitment zorgdraagt. Parallel aan de invoering wordt er onderzoek gedaan naar de effecten en eventuele belemmerende factoren. Eric Blaauw lector aan de Hanze Hogeschool voert dit onderzoek samen met zijn studenten uit en ondersteunt hiermee het hele proces.

Als je geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen verwijzen we je graag naar onze website waar de meest recente ontwikkelingen te vinden zijn.
Op naar kerstmis.

Hoe dit precies eruit zal zien kan niemand voorspellen, maar op uitgebreide kerstbijeenkomsten zowel op het werk als in de thuissituatie met familie en vrienden moeten we niet te veel rekenen. Hoe pijnlijk dit ook is we moeten met elkaar deze beker leegdrinken in de wetenschap dat ook deze donkere periode weer voorbij zal gaan.

Laten we om elkaar denken en (extra) oog hebben voor diegene onder ons die door al deze maatregelen nog meer op zichzelf worden teruggeworpen.


Meer weten over FiNNN? We blijven bouwen aan FiNNN, daarmee zijn we nooit klaar. Bouwen en ontwikkelen, zowel aan de zichtbaarheid en samenwerkingskracht van het netwerk als de inhoudelijke kennis van de medewerkers. Via deze nieuwsbrieven en onze website zullen we iedereen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Je kunt ook de programmamanager of het secretariaat mailen.

alicejobing@fin-nn.nl het mailadres van Alice Jobing, onze secretariaat medewerker.

joopvanvelzen@fin-nn.nl het mailadres van de programmamanager, Joop van Velzen.


Heb je in de tussentijd vragen dan kun je contact zoeken met:

Alice Jobing, secretariaat medewerker, tel: 0592 334640 Joop van Velzen, programmamanager, tel: 0630120787


Of de stuurgroepleden

Harry Beintema, FPC Dr. S. van Mesdag/ Forint Lentis Jacqueline Latumalea-Vos, GGZ Drenthe Michiel Morshuis, GGZ Friesland Anton Sandeman VNN Dick de Wit, Trajectum

37 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Het aangaan van romantische relaties valt moeilijk te rijmen met de taak van de medewerkers van forensisch psychiatrische instellingen. Het is ook lastig te bevatten dat een professional bereid zou zi

Helaas moeten we de verdiepingsbijeenkomst "Nachttherapie in de forensische psychiatrie" welke op 22 oktober 2020 o.l.v. Drs. Maaike (M.M.) van Veen en Prof. dr. Marike (M.)Lancel is georganiseerd can

bottom of page