top of page

FiNNN is de kinderschoenen ontgroeid

In april kreeg FiNNN de opdracht van de gezamenlijke bestuurders om in het najaar met een toekomstvisie te komen. Drie vragen vormden de leidraad voor het schrijven van deze toekomstvisie. 1. Welke rol heeft FiNNN over vijf jaar in de forensische zorg? 2. Welke concrete stappen moeten er de komende jaren gezet worden gezet om dit te realiseren? 3. Hoe organiseren we dit proces op een doelmatige en doelgerichte manier? In september is dit document met de bestuurders besproken en vastgesteld. Inmiddels is de visie notitie door de bestuurders vastgesteld. De focus was, is en blijft investeren in activiteiten die direct uitzicht bieden op betere, veiligere zorg.


De aandachtgebieden van FiNNN, zoals deze in 2018 zijn vastgesteld, blijven onveranderd: - Onderzoek

- Deskundigheidsbevordering

- Samenwerking in ketenzorg

- Ondersteuning bij maatschappelijke overlast

- Samenwerking met financieringspartners.


De veranderingen betreffen vooral de wijze waarop we onze aandachtgebieden managen en aansturen. En, wat jullie op korte termijn gaan merken is dat FiNNN makkelijker bereikbaar wordt (website en e-mailadres). We gaan ons nadrukkelijker presenteren als hét forensisch innovatief samenwerkingsverband in Noord Nederland, waarvan de zes grootste GGZ/VG instellingen van Noord Nederland eigenaar zijn. De komende maanden zal de internetsite en het e-mailadres operationeel worden. We houden jullie hiervan op de hoogte.17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Het aangaan van romantische relaties valt moeilijk te rijmen met de taak van de medewerkers van forensisch psychiatrische instellingen. Het is ook lastig te bevatten dat een professional bereid zou zi

Samen werken aan het Forensisch innovatie Netwerk Noord Nederland! De beste, steeds betere forensische zorg leveren in Noord Nederland. Dat is het doel van alle partijen die bij het Forensisch innovat

bottom of page