top of page

Levensloop- functie

Bijgewerkt op: 4 jun. 2020

Je hebt er vast wel van gehoord. Vanuit de politiek is de opdracht gegeven om de noodzakelijke langdurige zorg en de levensloopfunctie over de grenzen van de instellingen en provincies heen beter te waarborgen. Deze levensloopfunctie betreft het organiseren en verbeteren van de zorg en begeleiding aan mensen die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychiatrische stoornis en/of verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Het realiseren van deze levensloop gerichte zorg vereist nauwe samenwerking tussen het openbaar bestuur (provincie en gemeenten), de zorginkopers (justitie, gemeenten en zorgverzekeraars) en FiNNN. Alleen samen gaat dit lukken en dat vraagt enthousiasme, ambitie en de bereidheid om buiten de eigen grenzen te willen denken van de deelnemers.


Op donderdag 17 oktober werd er een aftrapbijeenkomst georganiseerd waarbij onder andere vertegenwoordigers van gemeenten, zorgverzekeraars en WMO zorginkopers aanwezig waren. Daarnaast schoven vanuit de verschillende FiNNN instelinngen managers, behandelaren en opname coördinatoren aan. Onder leiding van Jorik Hofman, teammanager ambulant van GGZ Drenthe, is er gesproken over de toeleiding. Dat wil zeggen, het hoe, wie en wanneer van het aanmelden en de triage voor deze vorm van langdurige forensische zorg. Gaande het gesprek werden er vraagstukken benoemd die verder uitgewerkt moeten worden. De komende maanden gaan we daar in provinciale werkgroepen mee aan de slag. Zoals opgemerkt, het realiseren van de levensloopfunctie voor deze groep mensen is een complex proces, maar de gezamenlijke conclusie na afloop van de bijeenkomst was dat we er met elkaar ambitieus instaan.
22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Het aangaan van romantische relaties valt moeilijk te rijmen met de taak van de medewerkers van forensisch psychiatrische instellingen. Het is ook lastig te bevatten dat een professional bereid zou zi

Samen werken aan het Forensisch innovatie Netwerk Noord Nederland! De beste, steeds betere forensische zorg leveren in Noord Nederland. Dat is het doel van alle partijen die bij het Forensisch innovat

bottom of page